دیواکولا

photo_2017-09-21_13-29-57 photo_2017-09-21_13-36-47 photo_2017-09-21_13-36-21 photo_2017-09-21_13-35-32 photo_2017-09-21_13-34-42 photo_2017-09-21_13-33-04 photo_2017-09-21_13-32-55 photo_2017-09-21_13-32-46 photo_2017-09-21_13-32-37 photo_2017-09-21_13-31-15 photo_2017-09-21_13-31-34 دیواکولا-محمد جهانپا photo_2017-09-21_13-31-43 photo_2017-09-21_13-31-52 photo_2017-09-21_13-30-17 photo_2017-09-21_13-32-01 photo_2017-09-21_13-30-30 photo_2017-09-21_13-32-11 photo_2017-09-21_13-30-48 photo_2017-09-21_13-32-19 photo_2017-09-21_13-30-55 photo_2017-09-21_13-32-28 دیواکول

 

دیـواکولا
‎نویسنده : عماد نصرآبادي
کارگردان : محمد جهانپا

بازيگران :
فرشاد قاسمی
علی زکریائي
علی ضمیری
سینا رازقی
شقایق کریمی
آسا ملکی
تکتم شاه تقی
مهدی یاقوتی نیت
ناصر کاشانی
و
سجاد انتظاری

طراح صحنه:مهدی شریفي
آهنگساز : محمد علی رفیع
طراح حركات فرم : آسا ملكي
شاعر : مليحه رجائي
طراح لباس و گريم : زینب رشتی
طراح نور : علي رضايي
طراح پوستر و برشور : سینا افشار
طرح و اجرای نقاشی دکور : اسماعیل کمالی و سارا دستمالچیان
ساخت عروسک : فاطمه خسروپور
مدير هماهنگي : عماد مداحي
مدیر صحنه : ناصر کاشاني
منشی صحنه : تکتم شاه تقی
عكاس : محدثه افسري
ضبط صدا و ساخت تيزر : استوديو راديومون
گروه روابط عمومی:
آسا ملکی _ تکتم شاه تقی _شقایق کریمی