نگهبان و اژدها

روزهای گرم مشهد و استقبال بی نظیر تماشاگران

slid1

11779821_936933196366737_8043043659770347019_o

11846656_936933189700071_7424585857984911895_n