محسن شهرکی

mohasebati

 

شروع از سال 80 با کار دانش آموزی
1نمایش سینا
2،نمایش عروسکی آی بچهای دنیا سال 81-82 مقام یک عروسک گردانی
3:نمایش به من رای دهید سال83 بازیگری دانش اموزی
4:سال85نمایش افسانه سرزمین دور سوم استان
5:سال86قتل در های اسکول 1 استان
6:سال87 امر آنتونی اول کشور
7:سال88 گلنار سوم استان
دانشجویی
سال 90 حضور در جشنواره بین المملی تآتر عروسکی دانشجویی
سال91 حضور در جشنواره تآتر بصیرت و اجرای عموم در تنکابن

92 تا 94 بدون شرح در جشنواره های بین المللی همدان،سوره ماه،اهوانه،بسیج،تولیدات حوزه
روزی روزگاری آبادان:جشنواره بسیج،استانی،و اجرای عموم
میدان مقاومت: جشنواره سوره ماه

دانشجویی شب دژخیم :اجرای عموم در سالن اصلی تنکابن

کارگردانی:برنده جایزه تاتر عروسکی اسل 92،93 دوم استان هر 2 سال

سال 90:سر تنها(جشنواره بین المللی عروسکی دانشجویی)
سال91:شب دژخیم(جشنواره منطقه ای بصیرت)تنکابن
سال91:عوامل برگزاری جشنواره بصیرت(مجری اختتامیه)