نمایش میدان مقاومت

اثر برگزیده جشنواره تئاتر ماه
اثر تحسین شده منتقدین جشنواره تئاتر ماه
معرفی شده از جشنواره تئاتر ماه به عنوان اثر منتخب به جشنواره های بین المللی در سال 94
اثر برگزیده جهت حضور در جشنواره تئاتر مقاومت

نویسنده : علی موسویان
کارگردان : محمد جهانپا

اجرا شده درمجموعه ی تئاتر شهر مشهد تالار بهار 10 لغایت 29 آبان ماه 1394

 

 

 

IMG_20151102_144217

IMG_20151102_144221

IMG_20151102_144220

IMG_20151102_144226

IMG_20151102_144229

IMG_20151102_144231

IMG_20151102_144233

IMG_20151102_144235

IMG_20151102_144237

IMG_20151102_144239

IMG_20151102_144241