پلاک های پنهان

737401 552635_129 552613_628 737422 737421 737416 737411 737408 737407 737406 737405 737403 737402 166438

نویسنده: میلاد کاشانی

کارگردان: محمد جهانپا

مشاور کارگردان و سرپرست : سعید عسگری

طراح و نظارت ساخت دکور: نوید فلاحت

ضبط و صدا گذاری : استودیو رادیومون _ علی زکریای

طراح نور: یوسف سبحانی

بازیگران: مهدی یاقوتی نیت _ مهدی جهانپا_ محمد دهقان _ ناصر کاشانی_ بهرروز رضایی_ علی رضا بردبار_ مسعود فرهادیان_ امیر حسین نظری _بهروز قرایی _  سجاد نورالهی _ سجاد هدایتی _ محسن نور محمدی _ مهدی الهایم _ امیر تاجفر _ محمد بامی _ علی نکوئیی علی مرادی
سپاس از عکاس پیشکسوت جناب کامشاد