فتح نامه روایتی متفاوت از نقل شاهنامه

فتح نامه روایتی متفاوت از نقل شاهنامه


🔸 در این پرده نقالی نشان داده‌ایم که می‌شود موضوعات شاهنامه با رویدادهای امروزی جامعه گره بخورد و پیام‌هایی هم‌راستا با موضوعات روز از شاهنامه و هنر حماسی داشته باشیم.

🔸اجرای محمد جهانپا

تصویرگران: مصطفی شفیعی کدکنی- ملیحه کفشی
استخراج اشعار: محمد نوراللهی

هنر_حماسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

پاسداشت زبان فارسی

شاهنامه

مشهد_مقدس

کارگاه آشنایی با آیین پرده خوانی

کارگاه آشنایی با آیین پرده خوانی

به همت عزیزان دبیرخانه ی جشنواره ی غنچه های امید اولین کارگاه آشنایی با کهن الگوهای نمایش ایرانی نقالی و پرده خوانی در کنار مربیان کودک و نوجوان در محل مجموعه ی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) رقم خورد

در این کارگاه درباره تاریخچه و علل شکل گیری پرده خوانی و نقالی

تفاوت ها و تکنیک های اجرایی این دو شیوه ی نمایشی بحث و گفتگو شد

به ماند به یادگار